Memoriál Michala Suju

Základné informácie

Dátum: 15.9.2021

Organizátor pretekov: OZ Naše Markušovce
Spoluorganizátor: Obecné zastupiteľstvo Markušovce

Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru: Jozef Palkovič
Podpredseda organizačného výboru: Pavol Zmuda
Riaditeľ pretekov: Pavlína Dunčková
Veliteľ trate: Peter Fulla
Technické zabezpečenie: Miroslav Gurčík
Lekárske zabezpečenie: Červený kríž SNV

Registrácia: https://memorial.markusovce.eu
Kontakt: memorialmarkusovce(at)gmail.com
Miesto štartu a cieľa: Futbalové ihrisko Markušovce
Parkovanie: vyznačené pred futbalovým ihriskom Markušovce

A: Trať na Babinú:
Dĺžka trasy a prevýšenie: 8 km / cca. 245m
Preteká sa spôsobom: štart - cieľ
Trasa: ihrisko Markušovce - pri krížiku - Babiná - pri krížiku - ihrisko Markušovce
Povrch: Prevažne poľná lúke a kamenistá cesta.
Občerstvenie: Pri krížiku - Na Babinej - ihrisko Markušovce
Popis trate: Označená trať s občerstvovacími stanicami a dobrovoľníkmi po trase ihrisko Markušovce - pri krížiku - Babiná - pri krížiku - ihrisko Markušovce.

B: Trať ku krížiku:
Klasický kros so štartom a cieľom s otočkou pri krížiku na ihrisku v Markušovciach.
Celková dĺžka trasy a prevýšenie: 3 km / cca. 70m
Povrch: kamenisto hlinitý.
Občerstvenie: ihrisko Markušovce - pri krížiku

Kategórie:

  Trať A:
 • A - muži - 2003 - 1982 (18 - 39 rokov)
 • B - muži - 1981 - 1972 (40 - 49 rokov)
 • C - muži - 1971 - 1962 (50 - 59 rokov)
 • D - muži - 1961 - 1952 (60 - 69 rokov)
 • E - muži - 1951 a starší (70 rokov a starší)

 • F - ženy - 2003 - 1982 (18 - 39 rokov)
 • G - ženy - 1981 - 1962 (40 - 59 rokov)
 • H - ženy - 1961 a staršie (60 rokov a staršie)

 • Najlepší Markušovčan (trať A)
 • Najlepšia Markušovčanka (trať A)

 • Trať B:
 • Z - Beh zdravia - muži
 • Z - Beh zdravia - ženy

V každej kategórií budú ocenení 3 ľudia okrem kategórie Naj Markušovčan/Naj Markušovčanka.

Štart pre obe trate: 10:00

Štartovné na Babinú (trať A) aj ku krížiku (trať B):

 • Pre 15-17 ročných 3 eurá
 • Pre starších ako 18 rokov: 5 eur
Start Memorialu 2020

INFORMÁCIE PRED PRÍCHODOM


Milý bežec / milá bežkyňa,

hneď na začiatok by sme sa Vám chceli poďakovať za registráciu na náš tohtoročný memoriál. Aj napriek aktuálnej situácii sa s Vami radi uvidíme a veríme, že si spoločný čas užijeme. Tešíme sa na skvelé športové výkony.

Situácia je neľahká a s tým súvisia potrebné opatrenia. Nakoľko sme od pondelka v oranžovej zóne, rozhodli sme sa pre variant "OTP" - "očkovaný - testovaný - prekonaný" a preto:

  Pri registrácií bude vyžadované preukázanie OTP, pripravte si, prosím, jedno z príslušných potvrdení:
 • * Očkovanie – kompletné, 14 dní po 2. dávke alebo
 • * Platný negatívny test
 • - Antigénový test – nie starší ako 48 hodín
 • - PCR – nie starší ako 72 hodín alebo
 • * Prekonaný Covid – potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia Covid 19 – nie staršie ako 180 dní.

Ráno sa budú od 8.30 preberať štartovné čísla, prosíme, aby ste rešpektovali organizátorov v areáli. Veríme, že tieto usmernenia budeme spoločne rešpektovať a že sa stretneme v čo najväčšom počte.

Buďme navzájom tolerantní a športu zdar!

Organizátori Memoriálu Michaja Suju v Markušovciach

"Rozhýb svoje kosti!"

PARTNERI

VÝSLEDKY 2021

Najlepší čas (Trať A): 0:31:56 (Erik Revaj)

Najlepší čas (Trať Beh zdravia): 0:13:59 (Martin Ďuríček)

KONTAKT

Naše Markušovce o.z.

Pod Horou 455/12, 053 21 Markušovce

 • Email : memorialmarkusovce(at)gmail.com