Memoriál Michala Suju

Základné informácie

Dátum: 15.9.2024

Organizátor pretekov: OZ Naše Markušovce
Spoluorganizátor: Obecné zastupiteľstvo Markušovce

Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru: Jozef Palkovič
Podpredseda organizačného výboru: Pavol Zmuda
Riaditeľ pretekov: Pavlína Dunčková
Veliteľ trate: Peter Fulla
Technické zabezpečenie: Miroslav Gurčík
Lekárske zabezpečenie: Červený kríž SNV

Registrácia: https://memorial.markusovce.eu
Kontakt: memorialmarkusovce(at)gmail.com
Miesto štartu a cieľa: Futbalové ihrisko Markušovce
Parkovanie: vyznačené pred futbalovým ihriskom Markušovce

A: Trať na Babinú:
Dĺžka trasy a prevýšenie: 8 km / cca. 245m
Preteká sa spôsobom: štart - cieľ
Trasa: ihrisko Markušovce - pri krížiku - Babiná - pri krížiku - ihrisko Markušovce
Povrch: Prevažne poľná lúke a kamenistá cesta.
Občerstvenie: Pri krížiku - Na Babinej - ihrisko Markušovce
Popis trate: Označená trať s občerstvovacími stanicami a dobrovoľníkmi po trase ihrisko Markušovce - pri krížiku - Babiná - pri krížiku - ihrisko Markušovce.

B: Trať ku krížiku:
Klasický kros so štartom a cieľom s otočkou pri krížiku na ihrisku v Markušovciach.
Celková dĺžka trasy a prevýšenie: 3 km / cca. 70m
Povrch: kamenisto hlinitý.
Občerstvenie: ihrisko Markušovce - pri krížiku

Kategórie:

  Trať A:
 • A - muži - 2006 - 1985 (18 - 39 rokov)
 • B - muži - 1984 - 1975 (40 - 49 rokov)
 • C - muži - 1974 - 1965 (50 - 59 rokov)
 • D - muži - 1964 - 1955 (60 - 69 rokov)
 • E - muži - 1954 a starší (70 rokov a starší)

 • F - ženy - 2006 - 1985 (18 - 39 rokov)
 • G - ženy - 1984 - 1965 (40 - 59 rokov)
 • H - ženy - 1964 a staršie (60 rokov a staršie)

 • Najlepší Markušovčan (trať A)
 • Najlepšia Markušovčanka (trať A)

 • Trať B:
 • Z - Beh zdravia - muži do 15 rokov (0 - 14 rokov)
 • Z - Beh zdravia - muži do 18 rokov (15 - 17 rokov)
 • Z - Beh zdravia - muži nad 18 rokov (18 rokov a starší)
 • Z - Beh zdravia - ženy do 15 rokov (0 - 14 rokov)
 • Z - Beh zdravia - ženy do 18 rokov (15 - 17 rokov)
 • Z - Beh zdravia - ženy nad 18 rokov (18 rokov a staršie)

V každej kategórií na trati A budú ocenení 3 ľudia okrem kategórie Naj Markušovčan/Naj Markušovčanka. Vo zvyšných kategóriách budú ocenení iba najlepší.

Štart pre obe trate: 10:00

Štartovné na Babinú (trať A) aj ku krížiku (trať B):

 • Pre 15-17 ročných 3 eurá
 • Pre starších ako 18 rokov: 5 eur
 • Pretekári, ktorí sa preukážu platným občianskym preukazom s trvalým pobytom v Markušovciach (domáci) a zaregistrujú sa online- ZDARMA
Start Memorialu 2020

História a rekordy


Súťaž začala svojím 0. ročníkom v roku 2018

Rekord trate A muži: Jozef Dubašák 31:45 (2018)
Rekord trate A ženy: Slavomíra Uličná 40:03 (2020)
Rekord trate B: Erik Revaj 12:46 (2018)

PARTNERI 2023

--> -->

VÝSLEDKY 2023

Najlepší čas (Trať A): 0:33:25,94 (KAMAS , Tomáš)

Najlepší čas (Trať Beh zdravia): 0:13:59,45 (ĎURÍČEK , Martin)

VÝSLEDKY 2022

Najlepší čas (Trať A): 0:33:26 (Jozef Dubašák)

Najlepší čas (Trať Beh zdravia): 0:14:02 (Peter Goliaš)

VÝSLEDKY 2021

Najlepší čas (Trať A): 0:31:56 (Erik Revaj)

Najlepší čas (Trať Beh zdravia): 0:13:59 (Martin Ďuríček)

KONTAKT

Naše Markušovce o.z.

Pod Horou 455/12, 053 21 Markušovce

 • Email : memorialmarkusovce(at)gmail.com